Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Όστις βούλεται αγορεύειΦώφη Γεννηματά: Εμείς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση με την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει.