Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Πράκτορες παντού

«Ξένοι πράκτορες προκάλεσαν τα επεισόδια στο Σύνταγμα»... «Ξένοι πράκτορες βάζουν τις φωτιές»… Παιδιά να δείτε πως και το μνημόνιο 3 ξένοι πράκτορες μας το φόρεσαν.